จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 15,788คน
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 21 คน
กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10182 โทร.0-2221-0151-8
ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2282-1047-48 โทรสาร 0-2282-1048 mail to webmaster : webmaster@dopa.go.th